نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه اصول مصاحبه بالینی برگزار شد


 

 

کارگاه اصول مصاحبه بالینی با حضور جناب استاد فرهودی و جناب استاد اسدی در تاریخ 21 آبانماه 95 در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.