نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروانه‌اي برابر انسان

پروانه‌اي برابر انسان
 

عکس ‏‎Milad Gonabadi‎‏

آنان كه در نگاه تو ايمان گذاشتند

پروانه‌اي برابر انسان گذاشتند

نام تو را به برگ شقايق نوشته و

در صفحه‌هاي اول قرآن گذاشتند

در سنگزار سينه‌ي من، موج تشنگي

در شيشه‌ي نگاه تو، باران گذاشتند

با گام‌هاي روشن تو، شاخه‌هاي شاد

در چشم‌هاي پنجره، گلدان گذاشتند

در سايه‌ي نسيم نگاهت، درخت‌ها

پا به حريم امن بهاران گذاشتند

آيا هنوز مي‌شود اينگونه دوست داشت؟

مثل تبي كه در تن طوفان گذاشتند

مثل شبي شديد كه با تو، فرشته‌ها

آتش در التهاب زمستان گذاشتند

مثل غمي عميق كه دور از گذشتن‌ات

بر سنگفرش ذهن خيابان گذاشتند

مثل من و تو در دل عشقي محال اگر

از بازي زمانه، رهامان گذاشتند

 

آري، هنوز مي‌شود اينگونه دوست داشت

در من به قدر عشق تو، ايمان گذاشتند

 

منبع