نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوروفيد بك

نوروفيد بك


نوروفيد بك

  برگزاري كارگاه سه روزه نوروفيدبك با ارايه مدرك بين المللي مورد تاييد بنياد بيوفيدبك اروپا 

 

 

دريافت فرم ثبت نام در کارگاه سه روزه نوروفیدبک                    

 
 
 
 

 تقويم زماني برگزاري كارگاه ها

 


 

 

دريافت فايل PDFتقويم زماني برنامه برگزاري كارگاه نوروفيدبك