نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشريات معتبر

نشريات معتبر


نشريات معتبر
 

عنوان نشريه :

روانشناسي و علوم تربيتي

نوع نشريه :

دو فصلنامه

كد ISSN :

2835-1025

صاحب امتياز :

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

مدير مسئول :

دكتر غلامعلي افروز

سر دبير :

دكتر غلامعلي افروز

آدرس :

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوي نصر، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي

صندوق پستي :

6456-14155

تلفن :

61117426 (021)

نمابر :

88254734 (021)

پست الكترونيكي :

jedpsy@ut.ac.ir

 

 

عنوان نشريه :

تازه ها و پژوهشهاي مشاوره

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

1634-2008

صاحب امتياز :

انجمن مشاوره ايران

مدير مسئول :

دكتر رحمت اله نوراني پور

سر دبير :

دكتر باقر ثنائي ذاكر

آدرس :

تهران، كريمخان، نبش خيابان عضدي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه 2

صندوق پستي :

1138-15745

تلفن :

09122196880

نمابر :

88914163 (021)

پست الكترونيكي :

info@ircounseling.org

وب سايت :

http://www.ircounseling.org/

 

 

عنوان نشريه :

روانشناسي معاصر

نوع نشريه :

دو فصلنامه

كد ISSN :

1243-2008

صاحب امتياز :

انجمن روانشناسي ايران

مدير مسئول :

دكتر شهريار شهيدي

سر دبير :

دكتر محمدعلي بشارت

آدرس :

تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، انجمن روانشناسي ايران

تلفن :

22180097، 22180150 (021)

نمابر :

22180151 (021)

پست الكترونيكي :

jcp@iranpa.org

وب سايت :

www.iranpa.org/jcp

 

 

عنوان نشريه :

روان شناسي كاربردي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

4331-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه شهيد بهشتي

مدير مسئول :

دكتر حميدرضا پور اعتماد

سر دبير :

دكتر عصمت دانش

آدرس :

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دبيرخانه فصلنامه روان شناسي كاربردي

تلفن :

29903065 (021)

نمابر :

29903065 (021)

پست الكترونيكي :

applied-psychology@sbu.ac.ir

 

عنوان نشريه :

روانشناسي تحولي روانشناسان ايراني

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

305x-1735

صاحب امتياز :

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

مدير مسئول :

دكتر محترم نعمت طاوسي

سر دبير :

دكتر محمدكريم خداپناهي

آدرس :

تهران، خيابان سپهبد قرني، شماره 173 جديد قديم 165، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، كدپستي: 1584743311

تلفن :

88830666-83843450-021

نمابر :

88830666-021

پست الكترونيكي :

jip@azad.ac.ir

وب سايت :

journals.azad.ac.ir/jip

 

 

عنوان نشريه :

روش شناسي علوم انساني حوزه و دانشگاه

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

7070-1608

صاحب امتياز :

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدير مسئول :

دكتر عليرضا اعرافي

سر دبير :

دكتر محمد تقي ايمان

آدرس :

قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صندوق پستي :

3151-37185

تلفن :

2936670 (0251)

نمابر :

2909310 (0251)

پست الكترونيكي :

method@rihu.ac.ir

وب سايت :

http://www.rihu.ac.ir/

 

 

عنوان نشريه :

رويكردهاي نوين آموزشي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

6490-1735

صاحب امتياز :

دانشگاه اصفهان

مدير مسئول :

دكتر رضا هويدا

سر دبير :

دكتر احمدرضا نصر

آدرس :

اصفهان، ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم و تربيتي و روانشناسي، دفتر مجله، كدپستي: 73441-81746

تلفن :

7932540 (0311)

نمابر :

6683107 (0311)

پست الكترونيكي :

EduJournal@res.ui.ac.ir

وب سايت :

uijs.ui.ac.ir/nea

 

 

عنوان نشريه :

علوم قرآن و حديث .مطالعات اسلامي

نوع نشريه :

دو فصلنامه

كد ISSN :

4992-1010

صاحب امتياز :

دانشگاه فردوسي مشهد

مدير مسئول :

دكتر سيد كاظم طباطبايي

سر دبير :

دكتر سيد كاظم طباطبايي

آدرس :

مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري، كدپستي: 9177948955

تلفن :

8834909 (0511)

نمابر :

8834909 (0511)

وب سايت :

jm.um.ac.ir/index.php/muslim

 

 

عنوان نشريه :

مجله روانشناسي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

8436-1680

صاحب امتياز :

دکتر جواد اژه اي

مدير مسئول :

دکتر جواد اژه اي

سر دبير :

دکتر محمد كريم خداپناهي

آدرس :

تهران، خ پاستور، کوچه شهيد خوش زبان، بن بست ناهيد، پلاک 3/12

صندوق پستي :

619-13185

پست الكترونيكي :

journal@iranapsy.net

 

 

عنوان نشريه :

مجله علوم تربيتي و روانشناسي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

4131-1561

صاحب امتياز :

دانشگاه شهيد چمران اهواز

مدير مسئول :

دکتر بهمن نجاريان

سر دبير :

دکتر منيجه شهني ييلاق

آدرس :

اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي

صندوق پستي :

139-61355

تلفن :

3331366 (0611)

نمابر :

3331366 (0611)

پست الكترونيكي :

ecued-psj@scu.ac.ir

وب سايت :

http://www.manuscriptonline.com/

 

 

عنوان نشريه :

مشاوره و روان درماني خانواده

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

1522-4566

صاحب امتياز :

دانشگاه كردستان

مدير مسئول :

دكتر ناصر يوسفي

سر دبير :

نجمه حميد

آدرس :

سنندج، دانشگاه كردستان، ساختمان معاونت فرهنگي دانشگاه، دفتر مجله، كدپستي: 15175-66177

تلفن :

6629353 (0871)

نمابر :

6629353 (0871)

پست الكترونيكي :

Fcpjournalkurdistan@yahoo.com

وب سايت :

http://www.fcpjournal.ir/

 

 

عنوان نشريه :

مطالعات روانشناسي تربيتي

نوع نشريه :

فصلنامه

صاحب امتياز :

دانشگاه سيستان و بلوچستان

مدير مسئول :

دكتر حبيب الله دهمرده

سر دبير :

دكتر بهروز بيرشك

آدرس :

زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مركز نشريات علمي دانشگاه، مجله مطالعات روانشناسي و تربيتي

صندوق پستي :

655-98135

تلفن :

8056309-2445989 (0541)

نمابر :

2445989 (0541)

پست الكترونيكي :

usb_ped@yahoo.com

 

 

عنوان نشريه :

پژوهشهاي روان شناختي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

9616-1019

صاحب امتياز :

دكتر رضا زماني

مدير مسئول :

دكتر رضا زماني

سر دبير :

دكتر رضا زماني

آدرس :

تهران، خيابان فلسطين شمالي ، کوچه دانش کيان ، پلاک 39، طبقه دوم، واحد 3

صندوق پستي :

5191-14155

تلفن :

88923561 (021), 88908292 (021)

نمابر :

88803719 (021)

پست الكترونيكي :

Psychresearch@morva.net

وب سايت :

PSYCHRESEARCH.ir

 

 

عنوان نشريه :

روان شناسي باليني

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

501-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه سمنان

مدير مسئول :

دكتر معصومه خسروي

سر دبير :

دكتر ايمان اله بيگدلي

آدرس :

سمنان، شهرستان مهديشهر، دربند، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه سمنان، دفتر مجله علمي كد پستي: 356411156

تلفن :

3629567 (0232)

پست الكترونيكي :

jcp@semnan.ac.ir

وب سايت :

http://www.jcp.semnan.ac.ir/

 

 

عنوان نشريه :

روانشناسي نظامي

نوع نشريه :

فصلنامه

صاحب امتياز :

دانشگاه جامع امام حسين (ع)

مدير مسئول :

دكتر حسين بختياري

سر دبير :

دكتر رضا كرمي نيا

آدرس :

تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)

تلفن :

77105663 (021)

پست الكترونيكي :

mil.psychology@gmail.com

 

 

عنوان نشريه :

علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

8817-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه شهيد چمران اهواز

مدير مسئول :

دكتر بهمن نجاريان

سر دبير :

دكتر يدالله مهرعلي زاده

آدرس :

اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

صندوق پستي :

139-61355

تلفن :

19-3330010 (0611), داخلي4610

نمابر :

3331366 (0611)

پست الكترونيكي :

education@scu.ac.ir

وب سايت :

jms.scu.ac.ir

 

 

عنوان نشريه :

فصلنامه تعليم و تربيت

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

4133-1017

صاحب امتياز :

وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران

مدير مسئول :

دكتر هاجر تحريري نيك صفت

سر دبير :

دكتر محمود مهرمحمدي

آدرس :

تهران، خيابان شهيد برادران مظفر . ساختمان شماره 5 آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

تلفن :

66480504 (021)

نمابر :

66480504 (021)

پست الكترونيكي :

info@rie.ir

وب سايت :

http://www.rie.ir/

 

 

عنوان نشريه :

فصلنامه خانواده پژوهي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

8442-1735

صاحب امتياز :

پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي

مدير مسئول :

دكتر محمدعلي مظاهري

سر دبير :

دكتر محمدعلي مظاهري

آدرس :

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده، كدپستي: 1983963113

صندوق پستي :

19395-4716

تلفن :

29902366, 22431813 (021)

نمابر :

29902368 (021)

پست الكترونيكي :

jfr@sbu.ac.ir

 

 

عنوان نشريه :

فصلنامه روان شناسي و علوم تربيتي

نوع نشريه :

فصلنامه

صاحب امتياز :

دانشگاه علامه طباطبايي

مدير مسئول :

دكتر محمود گلزاري

سر دبير :

دكتر علي دلاور

آدرس :

تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه همت، پرديس دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

 

 

عنوان نشريه :

مجله علوم رفتاري

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

1324-2008

صاحب امتياز :

دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري

مدير مسئول :

دكتر علي فتحي آشتياني

سر دبير :

دكتر علي فتحي آشتياني

آدرس :

تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري

صندوق پستي :

546-19945

تلفن :

82482473 (021)

وب سايت :

http://www.jbs.ir/

 

 

عنوان نشريه :

مطالعات تربيتي و روان شناسي

نوع نشريه :

دو فصلنامه

كد ISSN :

1608-2842

صاحب امتياز :

دانشگاه فردوسي مشهد

مدير مسئول :

دكتر بختيار شعباني وركي

سر دبير :

دکتر بختيار شعباني وركي

آدرس :

مشهد، ميدان پارك ملت، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم تربيتي و روان شناختي، کدپستي: 9177948991

صندوق پستي :

1518

تلفن :

8803600 (0511)

نمابر :

8783012 (0511)

پست الكترونيكي :

jsep@um.ac.ir

وب سايت :

sepj.um.ac.ir

 

 

عنوان نشريه :

مجله علوم روانشناختي

نوع نشريه :

فصلنامه

كد ISSN :

7462-1735

صاحب امتياز :

دكتر محمود منصور

مدير مسئول :

دكتر محمود منصور

سر دبير :

دكتر محمود منصور

آدرس :

تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان دوم، پلاك 25

پست الكترونيكي :

Irpsychoscience@yahoo.com