نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي رشته فيزيک و گرايش هاي ارشد

معرفي رشته فيزيک و گرايش هاي ارشد


معرفي رشته فيزيک و گرايش هاي ارشد

معرفي رشته فيزيک و گرايش هاي ارشد

در معرفي علم فيزيک دکتر پروين استاد فيزيک دانشگاه اميرکبير مي‌گويد: «فيزيک علم زندگي و اصلا علم حيات است» . و يا دکتر منيژه رهبر استاد فيزيک دانشگاه تهران معتقد است هر چيزي که در اطراف خويش مي‌بينيم به فيزيک ربط پيدا مي‌کند. همچنين پاسخ به بسياري از سوالهايي را که هميشه ذهن بشر به آن مشغول بوده است به وسيله علم فيزيک مي‌توان داد. مثل اين که دنيا چگونه بوجود آمده است؟ از چه تشکيل شده و کوچکترين جزء آن چيست؟

 

در کل مي‌توان گفت که جهان در بزرگترين مقياس تا ريزترين مقياس در ارتباط با علم فيزيک مي‌باشد.

 

يکي ديگر از استادان دانشگاه نيز فيزيک را دانش کشف و استفاده عملي از قوانين و روابط حاکم بر پديده‌هاي طبيعي مي‌نامد که مبناي اين دانش بر تجربه و آزمايش استوار است.

 

ماهيت :

رشته فيزيک در حد ليسانس عبارت است از فيزيک دبيرستاني به اضافه فيزيک قرن بيستم . از سوي ديگر مي‌توان گفت که فيزيک در حد ليسانس مفاهيم فيزيکي دبيرستاني را عميق‌تر کرده و طرز برخورد با مسائل فيزيکي را آموزش مي‌دهد».

 

دکتر پروين نيز مي‌گويد: «فيزيک دانشگاهي بر پايه کتاب فيزيک هاليدي و برخي کتب ديگر که به زمينه‌هاي فيزيک مدرن مي‌پردازد، قرار گرفته است يعني به نظر من اگر کسي مطالبي را که در فيزيک هاليدي نوشته شده است به درستي بفهمد بايد به او ليسانس فيزيکش را بدهند».

 

گرايش‌هاي مقطع ليسانس:

رشته فيزيک در دوره کارشناسي داراي - گرايش اتمي مولکولي، هسته‌اي ، حالت جامد، هواشناسي و نجوم است (البته فيزيک داراي گرايش دبيري نيز هست که ما در اينجا به بررسي آن نمي‌پردازيم چرا که گرايش دبيري به عنوان يک گرايش تخصصي در علم فيزيک مطرح نمي‌باشد) که تعداد واحدهاي تخصصي هر يک از اين گرايش‌ها در دوره کارشناسي بسيار محدود است و به همين دليل گرايش‌هاي فوق در اين دوره تفاوت محسوسي با يکديگر ندارند.

 

براي اطلاع هرچه بيشتر به معرفي اجمالي هر يک از گرايشهاي اين دوره مي‌پردازيم:

گرايش اتمي – مولکولي

فيزيک اتمي- مولکولي که مربوط به فيزيک جديد است از زماني متولد شد که دانشمندان متوجه شدند کوچکترين جزء در طبيعت اتم نيست بلکه اتم از اجزاي کوچکتري به نام الکترون‌ها و هسته تشکيل شده است. يعني اتم از هسته‌اي تشکيل شده است که الکترون‌هايي در اطراف آن مي‌گردند.

 

دکتر منيژه رهبر استاد فيزيک دانشگاه تهران در ادامه سخنان خويش مي‌گويد: «در اين ميان فيزيک اتمي به بررسي نقل و انتقال‌هاي الکترون‌هاي اطراف هسته مي‌پردازد و خواص آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. يعني ما در فيزيک اتمي کاري به اين نداريم که هسته از چه تشکيل شده است بلکه هسته برايمان مرکزي با بار مثبت است و بيشتر توجه ما جلب الکترون‌هاي اطراف هسته مي‌شود».

 

دکتر هوشنگ روحاني‌زاده استاد فيزيک دانشگاه تهران نيز در معرفي فيزيک اتمي مي‌گويد: «اگر ما بپذيريم که در کل، علم فيزيک به دو بخش دنياي بزرگ و دنياي کوچک تقسيم مي‌شود. دنياي بزرگ فيزيک ، مربوط به دنياي روزمره است و در آن حرکت اتومبيل‌ها، موشک، ماهواره و در کل تمام حرکاتي که مي‌بينيم مورد بررسي قرار مي‌گيرد، فيزيک اتمي به دنياي بي‌نهايت کوچک‌ها برمي‌گردد چرا که ما در فيزيک‌اتمي به بررسي ساختار ذره‌اي به نام اتم مي‌پردازيم و اين که اتم چگونه تشکيل شده و چه ويژگي‌هايي دارد؟»

 

گرايش فيزيک هسته‌اي

 

دکتر رهبر در معرفي فيزيک هسته‌اي مي‌گويد: «در فيزيک هسته‌اي، خود هسته، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد يعني متخصصان و دانشمندان بررسي مي‌کنند که هسته از چه تشکيل شده و چه نيروهايي بين اجزاي هسته حکمفرما است و در نتيجه واکنش‌هاي انجام شده،‌ چقدر انرژي آزاد مي‌گردد؟»

 

دکتر دويلو نيز در معرفي اين گرايش مي‌گويد: «انرژي هسته‌اي و راديوايزوتوپ‌ها مسائلي هستندکه در فيزيک هسته‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد».

 

فيزيک حالت جامد

گرايش حالت جامد مربوط به سيستم‌هاي بس ذره‌اي مخصوصا جامدات است.

 

سامان مقيمي عراقي در ادامه مي‌گويد: «ابتدايي‌ترين کار در اين گرايش بررسي بلورهاي جامدات و خواص اپتيکي ، مکانيکي، الکتريکي و صوتي امواجي است که در آن منتشر مي‌شود که اين بررسي منجر به پديده‌هاي مختلفي مثل ابر رسانايي، نيم رسانايي و يا پخش و انتقال گرما مي‌گردد.»

 

دکتر پروين نيز مي‌گويد: «مطالعه دانش مربوط به کريستال‌ها و ويژگي‌هاي فيزيکي آنها به گرايش حالت جامد بر مي‌گردد.»

 

گرايش هواشناسي

دو گرايش نجوم و هواشناسي بسيار محدودتر از سه گرايش اتمي – مولکولي، هسته‌اي و حالت جامد ارائه مي‌شود. براي مثال در سال تحصيل ----- گرايش هواشناسي تنها در دانشگاه هرمزگان ارائه شده و گرايش نجوم اصلا ارائه نشده است.

 

اما در معرفي اين گرايش سامان مقيمي عراقي مي‌گويد:

 

«گرايش هواشناسي ، اطلاعات پايه‌اي و متنوعي درباره انواع پديده‌هاي جوي و برخورد علمي با آنها ارائه مي‌دهد و همچنين با مطالعه ديناميک وضعيت هوا مي‌توان بررسي کرد که شرايط هوا چگونه تغيير کرده و چه پارامترهايي براي ايجاد اين تغيير لازم است؟»

 

گرايش نجوم

 

سه بخش اصلي اين گرايش را نجوم رصدي، اخترشناسي و کيهان‌شناسي تشکيل مي‌دهد.

 

سامان مقيمي عراقي در ادامه مي‌گويد: «در بخش نجوم که جنبه مشاهداتي دارد، پديده‌هاي مختلف نجومي را رصد و ثبت کرده و سپس از آنها عکس گرفته و طيف آنها را مي‌سنجد.

 

در اخترشناسي که جنبه نظري دارد وضعيت ستارگان مورد مطالعه قرار مي‌گيرد يعني بررسي مي‌شود که هر ستاره در چه مرحله‌اي قرار دارد و چه اتفاقاتي برايش رخ مي‌دهد؟

 

بخش کيهان‌شناسي نيز با اين که زياد جنبه نجومي ندارد اما به هرحال پيشرفتش را مديون علم نجوم است. به اين معني که مدل‌هاي مختلف کيهان‌شناسي بايد با داده‌هاي رصدي مطابقت کند.»‌ گفتني است که اين کيهان‌شناسي به صورت کلاسيک به چگونگي ايجاد جهان و تشکيل ساختارهاي کهکشاني مانند خوشه‌ها و ابر خوشه‌ها مي‌پردازد.

 

 

ليست دروس رشته فيزيک

 

ليست دروس فيزيک- گروه عمومي

 

رديف   نام درس

 

1  انگليسي ويژه

 

ليست دروس فيزيک- گروه اصلي

رديف     نام درس

1    الکتروديناميک

2     فيزيک محاسباتي

3     مکانيک کوانتمي پيشرفته

4    مکانيک کوانتومي پيشرفته

5     مکانيک اماري پيشرفته

 

ليست دروس فيزيک- گروه تخصصي اجباري

رديف     نام درس

1    رساله

2     سمينار

3     موضوعات ويژه

 

ليست دروس فيزيک- گروه تخصصي انتخابي

 

رديف  نام درس

 

1 فيزيک حالت جامدپيشرفته

2 فيزيک حالت جامدپيشرفته

3  خواص مغناطيسي مواد

4 خواص دي الکتريکي ونوري جامدات

5  نظريه کوانتمي جامدات

6  الکترونيک کوانتمي

7  اسپکتروفيزيک

8  روشهاي کوانتمي درفيزيک اتمي ومولکولي

9 ليزر

10  اسپکتروسکپي ليزري

11  فيزيک هسته اي پيشرفته

12  فيزيک هسته اي پيشرفته

13  ازمايشگاه پيشرفته هسته اي

14  فيزيک راکتورپيشرفته

15  فيزيک ذرات بنيادي

16  فيزيک ذرات بنيادي پيشرفته

17  فيزيک نجومي

18  گرانش

19  گرانش

20  وسايل نجومي ورصد

21  مکانيک کلاسيک

22  مکانيک سيالات

23  مقدمات ذرات بنيادي

23  آزمايشگاه پيشرفته فيزيک

 

 

منبع: کانون دانش، شبکه رشد، دانشگاه شيراز