نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز مشاوره امام حسین یزد کارگاه های گروه درمانی جامع برگزار می کند

تکنیک های شناخت طرف مقابل- کنار آمدن با تنهایی در دوره جدایی- مدیریت هیجان و احساس در رابطه عاطفی- رابطه عاطفی پیش از ازدواج- شناخت رابطه عاطفی مسموم- سیر شکل گیری رابطه عاطفی- مدیریت روابط جنسی- ترک رابطه عاطفی ...

 

 

روی تصویر زیر کلیلک کنید