نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شش عادت یک مغز شاد

شش عادت یک مغز شاد


۱. به یاد داشته باشید که شما توان ساختن مسیرهای جدید در مغزتان را دارید. امّا این کار بیشتر از آنچه انتظار دارید نیازمند پافشاری و شجاعت است، چون مسیرهای قدیمی شما هم اکنون به‌خوبی توسعه پیدا کرده‌اند و با مراکز لذت و درد شما مرتبط هستند. [۱]

شما می‌توانید مغز خود را دوباره سیم‌کشی کنید تا از سروتونین، دوپامین، اکسی توسین و اندورفین بیشتر لذت ببرید و یک مغز شاد داشته باشید.

 شش عادت را بخشی از زندگی روزمره خود کنید، شما نتیجه آن را دوست خواهید داشت.

۱. به یاد داشته باشید که شما توان ساختن مسیرهای جدید در مغزتان را دارید. امّا این کار بیشتر از آنچه انتظار دارید نیازمند پافشاری و شجاعت است، چون مسیرهای قدیمی شما هم اکنون به‌خوبی توسعه پیدا کرده‌اند و با مراکز لذت و درد شما مرتبط هستند. [۱]

۲. به خودتان یادآوری کنید که ناامیدی‌های شما تنها جریان الکتریسیته هستند که در مسیری با حداقل مقاومت در مغز شما به پایین حرکت می‌کند. اگر شما به مدت ۴۵ روز، هر روز بر روی یک انتخاب جدید مثبت تمرکز کنید، می‌توانید به الکتریسیته خود یک مسیر جدید بدهید که در آن جریان پیدا کند.[۲]

۳. می‌توانید با برداشتن یک قدم به سمت یک پاداش مورد انتظار، هیجان دوپامین را فعال کنید. البته در دنیای واقعی پاداش‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی هستند امّا شما همیشه می‌توانید انتظارات خود را تعدیل کنید و یک قدم دیگر بردارید.[۳]

۴. شما اغلب می‌توانید با برداشتن گام‌های کوچک در مسیر اعتماد اجتماعی، از احساس امنیتاکسی‌توسین لذت ببرید. وقتی شما اعتماد اجتماعی ایجاد می‌کنید مغز پستانداران به شما احساس خوب پاداش می‌دهد، امّا آن انتخاب‌های محتاطانه‌ای انجام می‌دهد زیرا اعتماد کردن همیشه ایمن نیست.[۴]

۵. شما می‌توانید با تمرکز کردن بر داشته‌هایتان به‌جای نداشته‌هایتان حس دوست‌داشتنیسروتونین را فعال کنید. چون انجام مقایسه‌های اجتماعی شانس بقا در محیط طبیعی را افزایش می‌دهد مغز پستانداران آن را انجام می‌دهد، امّا شما می‌توانید راه‌هایی پیدا کنید که بدون پایین‌تر گذاشتن دیگران احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید. [۵]

۶. خندیدن لذت اندورفین را تحریک می‌کند، بنابراین در زندگی برای خنده وقت بگذارید. ممکن است شما به چیزی که دوستانتان خنده‌دار می‌دانند نخندید، بنابراین اجازه دهید حس شوخ‌طبعی شما راهنمایتان باشد.[۶]

هرکدام از شش توصیه بالا مبتنی بر منابع معتبر علمی است که می‌توانید منبع مرتبط با هر توصیه را در زیر ببیند.

refrence:

Psychology Today

 

 

[۱]  Costandi, "Neuroplasticity," MIT Press, 2016

[۲]  Merzenich, "Soft-Wired: How the New Science of Brain Plasticity Can Change Your Life," Parnassus Publishing, 2013

[۳]  Schultz, "Neuronal Reward and Decision Signals: From Theories to Data," Physiological Review 95:853-951, June 2015

[۴]  Zak, "The Moral Molecule: How Trust Works," Dutton, 2012

[۵] Palmer, "Evolutionary Psychology" The Ultimate Origins of Human Behavior," Allyn and Bacon, 2002, pp.173-77

[۶] Welsh, "Why Laughter May Be the Best Pain Medicine," Scientific American LiveScience, Sept. 14, 2011