نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاد بودن هنر است شاد کردن هنری والاتر

برای یک زندگی شاد

برای داشتن يك زندگی شاد و سعادتمند
نیازی نيست كه منتظر :
فارغ التحصيلی
بازگشت به دانشگاه
كاهش وزن
افزايش وزن
شروع به كار
مهاجرت
دوستان تازه
ازدواج
شروع تعطيلات
صبح جمعه
دريافت وام
خريد ماشين
پرداخت قسط
بهار، تابستان، پاييز و زمستان
اول برج
مردن
تولد مجدد
و …
باشیم.
خوشبختی يك سفر است
نه يك مقصد
هيچ زمانی بهتر از همين لحظه برای شاد بودن وجود ندارد
 شادمانه زندگی بكنيد و از آن لذت ببريد…

آدرس کوتاه: