نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای نوبت گیری


برای تعیین وقت قبلی لازم است با شماره تلفن های سایت تماس حاصل شود.

تلفن:‌37240049-37240050-37250049

رئیس مرکز : 37334030

نورفیدبک :37336070

آدرس: یزد٬ بلوار شهید بهشتی ٬( روبروی بنیاد شهید ) کوچه شهید زمانی 8