نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خودگویی‌هاى موثر

خودگویی‌هاى موثر


خودمراقبتی روانی عاطفی
بیست عبارت زیر به شما کمک می‌کنند تا با مشکلات زندگی به طرز دیگری برخورد کنید. ممکن است نتوانید گذشته را کنترل کنید، اما می‌توانید شرایط امروز و فردای خود را کنترل کنید.

 

:1234: بیست عبارت زیر به شما کمک می‌کنند تا با مشکلات زندگی به طرز دیگری برخورد کنید. ممکن است نتوانید گذشته را کنترل کنید، اما می‌توانید شرایط امروز و فردای خود را کنترل کنید.

:white_small_square:۱. من شکست نخوردم. رفتارم شکست خورد.
:white_small_square:۲. می‌توانم از شکستم پند بگیرم.
:white_small_square:۳. شکست می‌تواند مرا به چالش بکشد.
:white_small_square:۴. می‌توانم بیشتر سعی کنم.
:white_small_square:۵. شاید این شکست نبود.
:white_small_square:۶. می‌توانم به رفتارهای دیگر که می‌تواند موفق شود، دقیق شوم.
:white_small_square:۷. می‌توانم به آن‌چه کنترل کنم، دقیق شوم.
:white_small_square:۸. نیازی به موفقیت در آن کار وجود نداشت.
:white_small_square:۹. رفتارهایی بودند که فایده‌ای دربرداشتند.
:white_small_square:۱۰. هرکس در کاری شکست می‌خورد.
:white_small_square:۱۱. شاید کسی متوجه نشد.
:white_small_square:۱۲. آیا هدف درستی داشتم؟
:white_small_square:۱۳. شکست، مهلک نیست.
:white_small_square:۱۴. آیا معیارهای بیش از اندازه سخت‌گیرانه داشتم؟
:white_small_square:۱۵. آیا بهتر از قبل بودم؟
:white_small_square:۱۶. هنوز می‌توانم کارم را مثل گذشته‌ها انجام بدهم، این یکی با مشکل روبه‌رو شد.
:white_small_square:۱۷. شکست خوردن در کاری معنایش این است که من سعی خودم را کردم. بدتر از آن سعی نکردن است.
:white_small_square:۱۸. تازه شروع کرده‌ام.
:white_small_square:۱۹. فردا، روز موفقیت دیگری است.
:white_small_square:۲۰. فردا، همین امروز است.

:books: منبع: درمان نگرانی
?? نوشته: رابرت لی‌هی
?? ترجمه: مهدی قراچه‌داغی
?? انتشارات شباهنگ