نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی مسئولان جهت برگزاری نشست مسئولان مشاوره چهار استان کشور

جلسه هماهنگی مسئولان جهت برگزاری نشست مسئولان مشاوره چهار استان کشور


در تاریخ 1397/9/24 جلسه ای با حضور رییس مشاوره اداره کل و ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد وکارشناسان مسئول اداره کل و ...

 

در تاریخ 1397/9/24 جلسه ای با حضوررییس مشاوره اداره کل و ریاست مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد وکارشناسان مسئول اداره کل و کارشناس مسئول و مددکار مرکز برای آمادگی جهت هماهنگی برگزاری جلسه حضور مسئولان مشاوره چهار استان کشورتشکیل گردید در این جلسه همکاران به ارائه طرح ها و نظرات خود پرداختند.