نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تأثير باورهاي ديني بر سلامتي انسان

تأثير باورهاي ديني بر سلامتي انسان


تأثير باورهاي ديني بر سلامتي انسان

تأثير باورهاي ديني بر سلامتي انسان

نتايج به دست آمده از تحقيقات گسترده در مورد كشف رابطه سلامتي روحي و جسمي انسان با باورهاي ديني او،امروز بيش از هر زمان ديگر،محققان پزشكي را بر اين امر واقف نموده است كه ارتباط معنوي انسان با پروردگار يكتا و انجام پيوسته وظايف مذهبي و بهره مندي از عقايد ديني،به گونه‌اي چشم گير،در حفظ سلامت روحي و جسمي انسان و پيش گيري از دچار شدن به انواع مختلف بيماري مؤثر مي‌باشد،از اين رو،هر روزه بر شمار پزشكان معتقد به تأثيرات مثبت عقايد ديني در حفظ سلامتي انسان افزوده مي‌گردد.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه،نتايج تحقيقات به عمل آمده،به وسيله مدرسه پزشكي «هاروارد» نشان مي‌دهد:اكثريت قريب به اتفاق پزشكان خانواده در امريكا متوّجه شدند كه اعتقادات مذهبي، به بيماران تحت درمان آنها به طور سودمندي كمك مي‌كند. بر همين اساس،«هوبرت بنسون» متخصص قلب در دانشگاه معتبر «هاروارد»،بيماران خود را به انجام عبادت سفارش مي‌كند؛زيرا او باور دارد كه اين امر،به روند بهبودي آنان كمك مي‌كند.