نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولان هسته ها و کارشناسان هسته های مشاوره شهرستان اقلید از مرکز

مسئولان هسته ها و کارشناسان هسته های مشاوره شهرستان اقلید صبح چهارشنبه 29 اردیبهشت 95 از مرکز مشاوره امام حسین (ع) بازدید کردند.

آدرس کوتاه: