نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش فضای اتاق بازی مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

افزایش فضای اتاق بازی مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


به منظور افزایش بهبودی مراجعان اختلالات یادگیری کودکان اتاق بازی مرکز مشاوره گسترش ...

 

با اهتمام ریاست محترم مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد جناب آقای جانب اللهی به منظور افزایش بهبودی مراجعان اختلالات یادگیری کودکان اتاق بازی مرکز مشاوره گسترش یافت. در این زمینه جناب آقای ابوئی و بلوچی بازی های مربوطه را ارائه نمودند.

از زحمات سرکار خانم نظری و سرکارخانم نوری زاده تشکر ویژه به عمل می آید.