نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنايي با مركز

آشنايي با مركز


آشنايي با مركز


مركز مشاوره  و خدمات روان شناختي امام حسين(ع)
 ساعات كاري

همه روزه به غير از روز هاي تعطيل از ساعت 8 الي 14
عصر ها از ساعت 16 الي 20
تلفن تماس مستقيم مركز:

7244030
7240050
7250049
دور نگار:

7244030آدرس:

يزد : بلوار شهيد بهشتي - رو به روي بنياد شهيد - مركز مشاوره  و خدمات روانشناختي امام حسين (ع)