نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آسيب هاي تلفن همراه

آسيب هاي تلفن همراه

تلفن همراه :

تلفن همراه يك وسيله ارتباط جمعي است كه به وسيله بازي تبديل شده و اين موضوع خطرناك است و به دليل اينكه هميشه در دسترس است مي تواند از رايانه خطرناك تر باشد . علاوه بر اين پيامك و بلوتوث جنبه هاي تخريبي پيدا كرده اند . تلفن همراه يك وسيله خطرناك در مدارس و خوابگاه ها مي باشد برخي از دانش آموزان دختر در مقاطع تحصيلي با در دست داشتن گوشي هاي دوربين دار اقدام به عكس برداري يا فيلم برداري از همكلاسي هاي خود مي نمايند و آنرا براي ديگران بلوتوث مي كنند متاسفانه اين ناهنجاري هاي اجتماعي روز به روز در حال افزايش است .

ايشان توصيه نمودند كه : از خريد گوشي هاي دوربين دار براي فرزندان كه ناآگاه و كم سن و سال هستند خود داري نماييد . فرهنگ سازي و آموز ش نحوه صحيح كاربرد تلفن همراه به افراد ضروري مي باشد . گوشي همراه فرزند خود را به طور نامحسوس كنترل كنيد .

ماهواره :

يكي ديگر از آسيب هاي نو پديد در جامعه ماهواره اعلام نمود و گفت هر چند علم و تكنولوژي و پي بردن به فناوري جديد يكي از مهمترين هدف هاي هر ملت مي باشد ولي بايد استفاده صحيح و درست از اين تكنولوژي را به عمل آورد . بسياري از خانواده ها با ديدن شبكه هاي غير اخلاقي و آزاد گذاشتن اين شبكه ها در معرض ديد همه افراد خانواده باعث ايجاد آسيب هاي جبران ناپذيري مي گردند مي توان گفت بسياري از آسيب هاي مختلف اخلاقي به دختران فراري ، بد حجابي و خشوننت درمدارس را بخشي از آسيب هاي ماهواره در جامعه مي توان به حساب آورد .

سپس آسيب هاي ماهواره را به دو بخش آسيب هاي رواني، جسمي تقسيم كرد .

آسيب هاي رواني: تقويت حس انتقام جويي تاثير منفي بر روابط بين افراد اختلاف خانوادگي

آسيب جسمي :اختلالات هورموني- كاهش حافظه سرگيجه كاهش يادگيري

توصيه ها :دولت بايد نظارت قوي روي اين رسانه داشته باشد اقدامات فرهنگي و اجتماعي به طور وسيع صورت گيرد بايد بنيه ديني افراد را قوي كرده و از رواج روحيات غير اخلاقي و غير ديني جلوگيري نماييم.