نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسيب تلفن همراه

اسيب تلفن همراه


اسيب تلفن همراه

تلفن همراه
سهولت در دسترس بودن افراد، سرعت بخشيدن به بسياري از كارها، از ميان بردن بسياري از نگرانيها و كاسته شدن از حجم ترافيك به لحاظ انجام بسياري از كارهاي بانكي توسط اين دستگاه از جمله فوايد تلفن همراه است.
انجام تخلفات در محيط سايبر و مخدوش شدن ارزش هاي اخلاقي و قانوني به دليل تخلفات ياد شده و سوء استفاده از تلفن همراه، كاهش تماس هاي رو در رو، از جمله مشكلات ناشي از اين فناوري گفته شده است.
براي مقابله با اين گونه تخلفات قانوني و نيز آسيبهاي اجتماعي چون زير سوال بردن ارزشهاي اخلاقي، كم شدن ارتباطات رودررو افراد، مطالعات و تلاش هايي در تمامي كشورها از جمله ايران در حال انجام شدن است.
آگاه نمودن افراد جامعه، پايبندي به ارزشهاي اسلامي، تربيت فرزندان از دوره تحصيل، استفاده از شيوه هاي جديد تربيتي و معرفي الگو، راهكارهايي است كه در نخستين همايش چالشها و كاركردهاي موبايل در گيلان به عنوان كاهش آسيبهاي اجتماعي تلفن همراه مطرح شد.
امكان گفتمان، دراختيارداشتن محيط چند رسانه اي، همگرايي ،تعامل دوسويه، دسترسي سريع و موثر باكيفيت بالا، ايجاد محيط غني مجازي، كاهش هزينه و ترددهاي شهري و از ميان برداشتن قسمتي از محدوديتهاي ناشي از معلوليتهاي جسمي از جمله فوايد مطرح شده در مورد موبايل است.
كاهش تعاملات اجتماعي، تزلزل ارزشها، ظهور تخلفات سايبر، كاربرد مخرب بلوتوث و پيامك هاي مستهجن از آثار مخرب اين وسيله محسوب مي شود.

: عمده ترين راهكارهاي اصلاح و بازنگري در بهره گيري مناسب از تلفن همراه شامل افزايش بودجه فرهنگي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي استفاده از اين وسيله براي كاهش جرايم، آموزش كاربرد تلفن همراه، گسترش مهارتهاي زندگي از طريق تلفن همراه، ارتقاي سواد رسانه اي و گسترش شهر الكترونيك، است.
، آگاه سازي و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه و فرهنگ ـ سازي خصوصا در زمينه استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطاتي، برخوردهاي قانوني با متخلفين سايبر، از جمله راهكارهاي مهم براي مقابله با تبعات منفي تلفن همراه شمرده مي شود كه لازم است دراين خصوصا سرمايه گذاري و توجه بيش از پيش صورت پذيرد.

كارگاه آموزشي آشنايي با آسيب هاي اجتماعي نوپديد ( اينترنت ماهواره تلفن همراه)

 اينترنت :امروزه رشد وسايل ارتباط جمعي الكترونيك و امكانات روز افزون فني و صنعتي حدود و مرزهاي مطلوب و ممكن را در نور ديده است و آن را تبديل به يك دهكده جهاني كرده است يه اين معنا كه مردم نقاط مختلف در كشورهاي سراسر كره زمين به مشاركت دهكده امكان برقراري ارتباط با يكديگر و دسترسي به آخرين اخبار و رويدادهاي جهاني را دارند آسيب هاي اينترنت را به دو بخش آسيب هاي رواني و جسمي تقسيم بندي مي كنند .

آسيب رواني: تقويت حس پرخاشگري انزوا طلبي تنبل شدن ذهن تاثير منفي بر روابط خانوادگي

آسيب هاي جسماني:چشم هاي كاربر به دليل خيره شدن به شدت تحت تاثير نور و اشعه قرار مي گيرد .

نشستن بيش از حد پشت ميز رايانه به استخوان بندي و ستون فقرات فرد آسيب مي رساند .استفاده مداوم باعث تهوع و سر گيجه مي شود . وي اظهار داشت : والدين بايد وقت بيشتري را به فرزندانشان اختصاص دهند نبايد آنها را براي ساعت هاي طولاني در خانه تنها بگذارند . وجود جاذبه هاي غير اخلاقي در بعضي از سايت هاي اينترنتي خواسته و يا ناخواسته اعتقادات و ارزش هاي اخلاقي افراد را در معرض خطر قرار مي دهد كه بايد اين امر كنترل شود . به فرزندان نحوه استفاده صحيح از اينترنت را بياموزيد .

تلفن همراه :

تلفن همراه يك وسيله ارتباط جمعي است كه به وسيله بازي تبديل شده و اين موضوع خطرناك است و به دليل اينكه هميشه در دسترس است مي تواند از رايانه خطرناك تر باشد . علاوه بر اين پيامك و بلوتوث جنبه هاي تخريبي پيدا كرده اند . تلفن همراه يك وسيله خطرناك در مدارس و خوابگاه ها مي باشد برخي از دانش آموزان دختر در مقاطع تحصيلي با در دست داشتن گوشي هاي دوربين دار اقدام به عكس برداري يا فيلم برداري از همكلاسي هاي خود مي نمايند و آنرا براي ديگران بلوتوث مي كنند متاسفانه اين ناهنجاري هاي اجتماعي روز به روز در حال افزايش است .

ايشان توصيه نمودند كه : از خريد گوشي هاي دوربين دار براي فرزندان كه ناآگاه و كم سن و سال هستند خود داري نماييد . فرهنگ سازي و آموز ش نحوه صحيح كاربرد تلفن همراه به افراد ضروري مي باشد . گوشي همراه فرزند خود را به طور نامحسوس كنترل كنيد .

ماهواره :

يكي ديگر از آسيب هاي نو پديد در جامعه ماهواره اعلام نمود و گفت هر چند علم و تكنولوژي و پي بردن به فناوري جديد يكي از مهمترين هدف هاي هر ملت مي باشد ولي بايد استفاده صحيح و درست از اين تكنولوژي را به عمل آورد . بسياري از خانواده ها با ديدن شبكه هاي غير اخلاقي و آزاد گذاشتن اين شبكه ها در معرض ديد همه افراد خانواده باعث ايجاد آسيب هاي جبران ناپذيري مي گردند مي توان گفت بسياري از آسيب هاي مختلف اخلاقي به دختران فراري ، بد حجابي و خشوننت درمدارس را بخشي از آسيب هاي ماهواره در جامعه مي توان به حساب آورد .

سپس آسيب هاي ماهواره را به دو بخش آسيب هاي رواني، جسمي تقسيم كرد .

آسيب هاي رواني: تقويت حس انتقام جويي تاثير منفي بر روابط بين افراد اختلاف خانوادگي

آسيب جسمي :اختلالات هورموني- كاهش حافظه سرگيجه كاهش يادگيري

توصيه ها :دولت بايد نظارت قوي روي اين رسانه داشته باشد اقدامات فرهنگي و اجتماعي به طور وسيع صورت گيرد بايد بنيه ديني افراد را قوي كرده و از رواج روحيات غير اخلاقي و غير ديني جلوگيري نماييم.