نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی و تخصص همکاران


 

لیست مشاوران و روانشناسان و متخصصان مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

1-     حمیده رادپور

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

تغییر و اصلاح رفتار- تحصیلی

2-       سحر ابدی

دانشجوی دکترای مشاوره

خانواده و تحصیلی

3-       محمد مهدی اسدی

دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت

مسائل و مشکلات بالینی بزرگسالان- آموزشی خانواده

4-  حسن اسماعیلی 

کارشناسی ارشد گفتار درمانی

گفتار درمانی

5-   وجیهی ابراهیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک

6-    محمد بلوچی انارکی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان

7-   مریم السادات بلوریان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اختلالات بالینی بزرگسالان- آموزشی خانواده

8-   علی اکبر جعفریان

دانشجوی دکترای مشاوره

خانواده

9-  علی جعفری ندوشن

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

مصاحبه تشخیصی- کودک

10-  فاطمه جوهری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و خانواده

11-  حمید رضا حدادی

روانشناسی کودکان استثنائی

اختلالات یادگیری

12-  حبیب حیدری

کارشناسی علوم تربیتی

تحصیلی- انتخاب رشته- روان سنجی- خانواده

13-    سید شهاب الدین حسینی نسب      

14-    کارشناسی ارشد گفتار درمانی                               

گفتار درمانی

15- محمود حجازی فرد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مددکاری- خانواده

16- آرزو حمامی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اختلالات خلقی و اضطرابی - اختلالات رفتاری کودک

17- الهه حسنی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کاربر نوروفیدبک

18-  خانم جوادی نژاد

کارشناس مشاوره

هماهنگی کارگاه ها

19-  ساناز دهقان مروستی

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

رفتاری کودکان و نوجوانان- خلقی بزرگسالان

20-  محسن دهقانی

دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

اختلالات بالینی بزرگسالان- روان درمانی

21- ناصر دشتی

روانپزشک

روان پزشکی

22- هاله دلاوری

کاشناسی ارشد روانشناسی بالینی                 

اختلالات بالینی بزرگسالان-(اضطراب- افسردگی- وسواس)

23-ناهید زارع

کارشناسی ارشد کاردرمانی

کاردرمانی

24-حسن زارع

کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری

روان سنجی

25- مرضیه زینی

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک با نیازهای خاص    

بازی درمانی

26- محمد علی شایق

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اختلالات بالینی کودک و نوجوان

27- زهره صادقی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نورو فیدبک

28- مژگان صلاحی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

مشکلات  سازشی و تحصیلی کودکان

29- سید ابوالفضل طباطبائی

کارشناسی ارشد مشاوره

تحصیلی- کنکور

30- علی محمد فخار

کارشناسی علوم تربیتی

مشکلات یادگیری-اوتیسم- بیش فعالی- آزمون های هوش 

31- حمیده فهیمی

کارشناسی ارشد مشاوره

خانواده

32- ذبیح ا... کردآبادی

کارشناسی ارشد مشاوره

خانواده

33- جلیل کهدوئی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

درمان وسواس- افسردگی-  اختلالات اضطرابی  

34- محمد مروج

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان

بازی درمانی

35-سید عباس میررکنی

کارشناسی آموزش ابتدائی

آموزش ویژه ریاضی- خواندن و نوشتن

36- فاطمه میرجلیلی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

فرهنگی مرکز  

37- عطاء الله منگلی

کارشناس علوم تربیتی و مشاوره

تحصیلی- خانواده

38- قاسم ناظم پوران

کارشناسی ارشدعلوم تربیتی

تحصیلی- کنکور                                      

       

 

آدرس کوتاه: